ALU 50

ALU 50

IKO enertherm ALU 50 je izolační deska s jádrem z tvrdé polyizokyanurátové pěny neobsahující žádné CFC, HCFC ani organofluorové sloučeniny. Deska je z obou stran pokryta neoznačeným plynotěsným aluminiovým systémem tloušťky 50 μm.

IKO enertherm alu 50

Opracování hran:

randafwerking-tand-groef50 Pero a drážka (TG)

ALU 50

Rozsah použití:

Wrap: izolace vnějších stěn

Base: izolace suterénů

ALU 50

Technická schválení:

Evropa: Označení CE – EN 13165: T2-DS(70,90)3-DS (-20,-)1-DLT (2)5-TR60-CS(10Y)150-WL(T)1

Belgie: ATG H867

Francie: Certifikát Acermi č. 12/103/800

Německo: PU-244.0-02/17 Bauaufsichtliche Zulassung Z 23.15-1611

ALU 50

Požární vlastnosti:
– Reakce na oheň dle normy EN 13501-1: Třída D-s2, d0
– Reakce na oheň “end use – celá konstrukce” podle EN 13501-1 and EN 438-7: B-s2, d0
– Reakce na oheň podle BS 476 – p7: Class 1

ALU 50

Technické charakteristiky

  • Hustota pěny: ± 32 kg/m³
  • Odolnost vůči stlačení s deformací 10 %: ≥ 150 kPa (15 tun/m²)
  • Uzavřené buňky: více než 95 %
  • Odolnost proti difuzi par: pěna PIR: μ= 60 – parozábrana ALU: μ> 100.000