ALU

ALU

IKO enertherm ALU je izolační deska s nulovým obsahem CFC, HCFC a HFC. Jádro desky tvoří tuhá polyisokyanurátová pěna. Deska je z obou stran pokryta vícevrstvým plynotěsným hliníkovým systémem.

Tento vysoce kvalitní, odrazivý plášť z hliníku se skládá ze sedmi vrstev tvořících jednotný systém. Odolnost desky proti absorpci vody, echanickým vlivům, korozi a emisivitě je testována za extrémních podmínek.

IKO enertherm ALU -

OPRACOVÁNÍ HRAN:

randafwerking-recht50 Rovná randafwerking-sponning50 Polodrážka (SP) randafwerking-tand-groef50 Pero a drážka (TG)

ALU

Rozsah Použití:

Rooftop: Izolace plochých střech s dřevěným, betonovým a ocelovým pláštěm.

Sarking: Izolace šikmých střech (typ nF s neutrální fólií).

Floor: Izolace podlah (s podlahovým vytápěním a betonových podlah).

Wall: Izolace dutých stěn.

Wrap: Izolace vnějších stěn (uzavřené spoje).

Comfort: Izolace podkroví.

ALU

TECHNIKÁ SCHVÁLENÍ:

Evropa: CE – EN 13165: T2-DS(70,90)3-DS(-20,-)1-DLT(2)5-TR80 d (≤ 140 mm) TR40 d (> 140 mm)-CS(10Y)175-WL(T)1

Belgie: ATG 2726 – ATG 2727 – ATG H867

Francie: Certifikát Acermi č. 06/103/434 DTA 5/13-2350

Nizozemsko: Komo Attest met Productiecertificaat CTG 485 Komo CTG 544

Německo: Bauaufsichtliche Zulassung Z 23.15-1611

USA: FM Factory Mutual

ALU

Požární vlastnosti:
– Požární třída dle normy EN 13501-1: Třída E
– Požární třída „koncové použití“ dle normy 13501-1: B-s2,d0 (ocelový plášť)
– Požární třída dle normy KB 19/12/1997: A1 (Belgie)

ALU

Technické charakteristiky

  • Hustota pěny: ± 32 kg/m³
  • Odolnost vůči stlačení s deformací 10 %: ≥ 175 kPa (17,5 tun/m²)
  • Chování při rovnoměrně rozloženém zatížení: Třída C (deformace ≤ 5 % při 80°C a zatížení 40 kPa)
  • Uzavřené buňky: více než 95 %
  • Odolnost proti difuzi par: pěna PIR: μ = 60 – parozábrana ALU: μ > 100.000
  • Opracování hran: rovné, pero a drážka nebo polodrážka