ALU NF PRO

ALU NF PRO

IKO enertherm ALU je izolační deska s nulovým obsahem CFC, HCFC a HFC. Jádro desky tvoří tuhá polyisokyanurátová pěna. Deska je z obou stran pokryta vícevrstvým plynotěsným hliníkovým systémem se zabudovanou paropropustnou difúzní fólií jako doplňkovou hydroizolační vrstvou.

ALU NF Pro

Opracování hran:

randafwerking-tand-groef50 Pero a drážka (TG)

ALU NF PRO

Rozsah použití:

Sarking PRO: izolace šikmých střech

ALU NF PRO

Technická schválení:

Evropa: CE – EN 13165: T2-DS(70,90)3-TR50-CS(10Y)100

ALU NF PRO

Technické specifikace netkané textilie difúzní fólie

– Váha: 140gr/m²
– Reakce na oheň dle normy EN 13501-1: Třída E
– Hodnota Sd: 0,02 m

ALU NF PRO

Požární vlastnosti:
– Požární třída dle normy EN 13501-1: Třída E
– Reakce na oheň dle normy KB 19/12/1997: A1 (Belgie)

ALU NF PRO

Technické charakteristiky

  • Hustota pěny: ± 32 kg/m3
  • Uzavřené buňky: více než 95 %
  • Odolnost proti difuzi par: pěna PIR: μ = 60 – parozábrana ALU: μ > 100.000