BGF

BGF

IKO enertherm BGF je izolační deska s nulovým obsahem CFC, HCFC a HFC. Jádro desky tvoří tuhá polyisokyanurátová pěna. Deska je z obou stran pokryta parozábranou ze skelné tkaniny v asfaltovém olypropylenu bez písku a mastku.

BGF -

Opracování hran:

randafwerking-recht50 Rovná randafwerking-sponning50Polodrážka (SP)  

BGF

Rozsah použití:

Rooftop: izolace plochých střech

BGF

Technická schválení:

Evropa: Označení CE – EN 13165: T2-DS(70,90)3-DS (-20,-)1-DLT(2)5-TR80-CS(10Y)150-WL(T)1

Belgie: ATG 2726

Nizozemsko: Komo CTG 485

Německo: Bauaufsichtliche Zulassung Z 23.15-1611

BGF

Požární vlastnosti:
– Požární třída dle normy EN 13501-1: Třída F

BGF

Technické charakteristiky

  • Hustota pěny: ± 32 kg/m³
  • Odolnost vůči stlačení s deformací 10 %: ≥ 150 kPa (15 tun/m²)
  • Chování při rovnoměrně rozloženém zatížení: Třída C (deformace ≤ 5 % při 80°C a zatížení40 kPa)
  • Uzavřené buňky: více než 95 %
  • Odolnost proti difuzi par: pěna PIR: μ = 60 – parozábrana μ > 100